-A

+A

Sơ kết thực hiện chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2017
(08:48 27/12/2017)
Ngày 21/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-2017 triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2017-2020. Hội nghị có sự tham gia của 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, UBND, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Đ/c Đoàn Công Huynh – Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Ông Đoàn Công Huynh – Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu khai mạc hội nghị: Trong những năm qua, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 (Chương trình hành động), việc nhận thức về công tác thông tin đối ngoại đã được nâng lên một bước cả ở Trung ương và địa phương. Các hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo và quản lý nhà nước, hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại đã giúp hàng nghìn cán bộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Bộ máy, hệ thống các cơ quan chuyên trách/kiêm nhiệm về thông tin đối ngoại được kiện toàn, các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, ngày càng đông đảo, đa dạng, hoạt động hiệu quả hơn, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách đồng bộ, tích cực, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam.

Nhằm cụ thể Kết luận số 16 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, chiến lược đầu tiên về thông tin đối ngoại (TTĐN), ngày 28/2/2013, Chính phủ ban hành Quyết định số 368-QĐ/TTg phê duyệt chương trình hành động về TTĐN giai đoạn 2013-2020. Qua 4 năm triển khai, nhận thức về công tác TTĐN đã được nâng lên một bước ở cả Trung ương và địa phương. Các hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo và quản lý Nhà nước, hướng dẫn triển khai công tác TTĐN đã giúp hàng nghìn cán bộ hiểu rõ ý nghĩa công tác này trong tình hình mới. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước đã cùng phối hợp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện cho hàng nghìn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động báo chí, viết bài, đưa tin quảng bá về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam. Các cơ quan báo chí trong nước và mạng lưới các cơ quan thường trú tại nước ngoài luôn bám sát các sự kiện lớn của đất nước để sản xuất tin, bài, chuyên mục, chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng của từng địa phương làm cầu nối cho đầu tư, hợp tác, phát triển. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, làm rõ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong thời gian qua cũng được các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt. Công tác nắm bắt thông tin sai lệch cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Bộ TT&TT... Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cũng đã thực hiện tốt việc tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử, qua phát thanh truyền hình và thông qua các sản phẩm TTĐN, góp phần quảng bá giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh biển, hải đảo Việt Nam của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Kinh nghiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của Sở TT&TT Quảng Nam, Kiên Giang; Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước của Sở TT&TT Đà Nẵng; Hiệu quả trong việc phối hợp báo chí nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại….

Những kết quả nói trên đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế trong công tác TTĐN như: Hiệu lực quản lý Nhà nước chưa cao, sự phối hợp công tác còn thiếu nhịp nhàng; nội dung TTĐN còn hạn chế, chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu chiều sâu,... chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế..

Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông. Giai đoạn 2018-2020 cũng là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn 2018-2020, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy các kết quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua, đồng thời triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại bám sát những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước; bám sát các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhạy cảm và tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng tâm trong thời gian tới, đạt được mục tiêu Chương trình hành động đã đề ra.

                                                                             XT