-A

+A

Khai mạc lớp tập huấn an toàn an ninh thông tin năm 2016
(15:56 23/11/2016)
Sáng ngày 22/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc lớp tập huấn an toàn an ninh thông tin năm 2016. Tham dự có ông Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở và gần 30 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị, thành phố.
Ông Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Hiện nay CNTT đang được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội của các quốc gia trên thế giới, Chính phủ ta đã có chủ trương cho các tỉnh xây dựng và triển khai chính quyền điện tử để tiến tới Chính phủ điện tử, cùng với sự phát triển đó, các nguy cơ về an toàn thông tin đang là những thách thức lớn. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong các nước bị lây nhiễm mã độc rất cao và là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công mạng có chủ đích, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Trong khi đó, lực lượng cán bộ an toàn thông tin trong nước còn ít và bị động khi đối phó với các sự cố an toàn thông tin, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức còn chưa đồng bộ. Chúng ta cần thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin. Vai trò của các cơ quan chuyên trách bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin cũng rất quan trọng và cần sự phối hợp của các cơ quan chủ quản các hệ thống thông tin. Tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ, hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để giảm tỷ lệ sử dụng văn bản giấy, giảm thời gian xử lý công việc, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Để nâng cao nhận thức, chất lượng của lớp tập huấn ông Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các giảng viên và học viên lựa chọn những nội dung thiết thực với tình hình thực tế của cơ quan nhà nước, qua đó người học có thể khắc phục, xử lý những sự cố mạng máy tính, sự cố về an toàn an ninh thông tin của Cổng/ Trang thông tin điện tử, các vấn liên quan đến an toàn thông tin tại các cơ quan Nhà nước nhằm phục vụ và ứng dụng tốt tại cơ sở, qua đó nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn phục vụ tốt công việc được giao.

image003.png (1)

Ông Lê Thanh Tâm - PhóGiám đốc Sở TT&TT - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT triển khai nội dung tập huấn

 

 Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trao đổi, phổ biến các nội dung cần thiết cho việc tổ chức, định hướng ứng dụng CNTT, nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý tổ chức, con người, công nghệ, quy trình chính sách, hoạt động hàng ngày và kể cả các chiến lược, mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, kiểm soát kết quả và tiến trình hoạt động của toàn bộ tổ chức bằng việc ứng dụng, triển khai các dự án thiết kế, xây dựng hệ thống, ứng dụng CNTT tổng thể, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước… Đồng thời, trang bị kiến thức về các kỹ năng tấn công của tin tặc, các trang thiết bị phục vụ cho tin tặc, nhận biết các thông số trên hệ điều hành, phát hiện và nhận diện các nguy cơ tấn công, đánh giá các điểm yếu, triển khai hệ thống phòng chống tấn công, cấu hình hệ thống trên mạng nội bộ và mạng diện rộng, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, quản trị mạng tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 image006.jpg (7)

Các học viên là lãnh đạo các sở, ban ngànhtỉnh và huyện nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

 

 Lớp tập huấn dành cho lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện, thị, thành phố diễn ra trong ngày 22/11 và lớp dành cho công chức, viên chức quản trị mạng từ ngày 23 - 26/11/2016. Sau khi kết thúc khóa đào tạo những học viên thi đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận./.

                         Hg-Sở TT&TT