-A

+A

Xử lý nghiêm hành vi độc quyền trong cung cấp dịch vụ Internet
(08:55 25/01/2016)
Ngày 15/01/2016 Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về việc tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất.
Ảnh minh họa

       Chỉ thị số 04/CT-BTTTT đã đánh giá những mặt tích cực và tồn tại trong phát triển mạng và dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất thời gian qua. Trong thời gian tới, để tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất, nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước và góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

       Cục Viễn thông nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý đồng bộ, hiệu quả và tăng cường công tác thực thi nhằm bảo đảm thị trường  dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; sớm đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; tăng cường công tác thực thi các quy định về quản lý giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất, công bố công khai thông tin về các doanh nghiệp vi phạm pháp luật;…

       Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và hành vi độc quyền trong hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất; Hướng dẫn, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất trên địa bàn, đặc biệt là hành vi “sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông trong các tòa nhà, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị và khu công nghệ thông tin tập trung”.

       Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tăng cường thực thi các quy định của pháp luật liên quan tới dịch vụ truyền hình trả tiền nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, đặc biệt là các dịch vụ truyền hình trả tiền được cung cấp trên cùng hạ tầng dịch vụ truy nhập internet băng rộng.

       Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý giá cước, quản lý khuyến mại, quản lý chất lượng dịch vụ; không bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông; không ký kết thỏa thuận với chủ đầu tư để độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng.

       Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng, trong quá trình thiết kế, xây dựng và ký kết thỏa thuận sử dụng hạ tầng viễn thông với các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm cho người sử dụng dịch vụ trong khu vực công trình xây dựng được lựa chọn doanh nghiệp viễn thông; không ký kết thỏa thuận độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất với bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào.

                                                                             Kim Tỏa, BC-VT