-A

+A

Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.
(16:48 18/09/2015)
Ngày 09/9/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

      Đối tượngáp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng kho số; Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số; Người sử dụng dịch vụ viễn thông được cấp, sử dụng mã số. Trách nhiệm cụ thể của Cục Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông,  Doanh nghiệp viễn thông, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số trong việc khai thác, sử dụng các mã, số được phân bổ và người sử dụng thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số theo quy định.

       Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông (sau đây gọi là kho số) bao gồm việc: phân bổ, cấp, khai thác, sử dụng, thu hồi, hoàn trả, thuê và cho thuê mã, số viễn thông (sau đây gọi là mã, số) áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng kho số; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số và người sử dụng dịch vụ viễn thông được cấp, sử dụng mã số.

       Quy định chi tiết tại Thông tư, về việc phân bổ mã, số viễn thông, bao gồm: Số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất; Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh; Mã mạng và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người; Mã mạng và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị; Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao; Số dịch vụ tin nhắn ngắn; Số dịch vụ giải đáp thông tin; Số thuê bao điện thoại Internet; Mã dịch vụ điện thoại quốc tế thanh toán giá cước ở nước ngoài; Mã dịch vụ truyền số liệu, mã dịch vụ điện thoại VoIP; Mã nhà khai thác; Mã nhận dạng mạng thông tin di động mặt đất; Mã nhận dạng mạng số liệu; Mã điểm báo hiệu quốc tế; Mã điểm báo hiệu quốc gia; Mã số khai thác dùng chung.

       Ngoài ra, Thông tư 25 cũng quy định các đầu số tư vấn dịch vụ miễn phí (1800) và mất phí (1900) chỉ được tiếp nhận cuộc gọi đến; không sử dụng để gọi đi, để gửi và nhận tin nhắn. Quy định này xóa bỏ tình trạng lạm dụng trong sử dụng các đầu số 1800/1900 làm số dịch vụ tin nhắn để nhắn tin quảng cáo, nhắn tin lừa đảo, gọi điện tới các thuê bao di động để câu kéo người sử dụng gọi lại nhằm thu tiền với giá cao, gây ra rất nhiều bức xúc trong xã hội trong thời gian vừa qua.

      Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Trương Văn Tải