-A

+A

Hậu Giang sẽ tổ chức tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam
(14:41 01/10/2018)
Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang sẽ tổ chức tổng kết 5 năm tổng kết Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Tham qua triển lãm tại Ngày hội Sách Hậu Giang

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Hậu Giang dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTgngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trong quý IV/2018 với số lượng dự kiến là 120 đại biểu. Đồng thời, 15 tập thể, cá nhân có đóng góp trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách sẽ nhận được bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông, qua 3 lần tổ chức Ngày Sách Việt Nam, Hậu Giang đã trưng bày với 19 gian hàng, giới thiệu hơn 20.000 cuốn sách với hơn 12.500 lượt khách tham quan. Kêu gọi, vận động các đơn vị, cá nhân quyên góp sách để tặng cho các thư viện vùng sâu, vùng xa, các học sinh nghèo, trẻ em mồ côi. Kết quả vận động tổng cộng: 8.441 bản sách/3.221 tên và 1.400 bộ sách giáo khoa; 677 bản báo tạp chí/ 504 tên với tổng trị giá 393.236.800 đồng.

Đây là dịp nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh, từ đó tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc, viết, quảng bá, lưu giữ sách trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mặt khác, tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu hành, quảng bá sách. Đặc biệt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, viết sách, lưu giữ, quảng bá sách.

 

Hữu Trọng