-A

+A

07 phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trên địa bàn được cấp thẻ nhà báo
(11:00 21/08/2017)
Thẻ nhà báo (Ảnh minh họa: internet)
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 873/QĐ-BTTTT về việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 cho 07 phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, có 02 trường hợp của Báo Hậu Giang và 05 trường hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông xét, cấp thẻ thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 – 2020. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền. Cụ thể, đối tượng được cấp thẻ nhà báo phải là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập tạp chí khoa học và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Trường hợp phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương phải là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời điểm xét cấp thẻ. Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ. Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo vào 2 đợt, thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1/1 và ngày 21/6.

Dự kiến, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức trao thẻ nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trên địa bàn trong dịp họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 – 28/8/2017). 

Theo Điều 4, Chương II của Thông tư 49/2016/TT-BTTTT, hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo bao gồm:

- Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu; được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký duyệt, đóng dấu;

- Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật báo chí) có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu);

- Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục hai (02) năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu), được cơ quan báo chí xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Danh sách tác phẩm báo chí đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 26 Luật báo chí;

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo có chữ ký, đóng dấu xác nhận của người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hữu Trọng