Thông cáo báo chí Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Số 2 - Hòa Bình - TP. Vị Thanh - Hậu Giang

Số điện thoại: 0293.3878840 - Fax: 0293.3878846,

Email: banbientap@haugiang.gov.vn hoặc bbthgportal@gmail.com

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com