Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017

 

Thực hiện Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017,

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter