CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ “Hậu Giang, hợp tác đầu tư – phát triển bền vững”

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

07h30 - 08h00

Đón khách,

 

Phát Clip thành tựu của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đài phát thanh và Truyền hình

08h00 - 08h10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thường trực UBND tỉnh

08h10 - 08h20

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo tỉnh

08h20 - 08h30

Giới thiệu Chủ trì Hội nghị và Ban Thư ký lên điều hành Hội nghị

Thường trực UBND tỉnh

08h30 - 08h40

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

08h40 - 10h30

Các tham luận, ý kiến

Doanh nghiệp; Bộ, ban ngành Trung ương; sở, ngành địa phương.

10h30 - 10h40

Tuyên dương của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang

Đại diện lãnh đạo tỉnh.

10h40 - 10h50

Trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận đầu tư

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, nhà đầu tư.

10h50 - 11h00

Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

Lãnh đạo Chính phủ

11h00 - 11h10

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo bế mạc Hội nghị

Đại diện lãnh đạo tỉnh.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter