Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang

     Xin ý kiến góp ý về Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang

     Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang địa chỉ: Số 03 Điện Biên Phủ, Khu vực 4, phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang ngày 30/9/2015.

     Bản điện tử xin gửi về địa chỉ thư điện tử So haugiang@mic.gov.vn

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter