Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu tỉnh Hậu Giang

 Xin ý kiến góp ý Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác trung tâm dữ liệu tỉnh Hậu Giang

     Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang địa chỉ: Số 03 Điện Biên Phủ, Khu vực 4, phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang đến hết ngày 15/8/2016.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter