Về việc trực ứng phó với cơn bão số 16 (cơn bão Tembin)

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-BCH ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh  về kế hoạch khẩn cấp ứng phó cơn bão số 16 (Tembin), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phân công các đồng chí trực ứng phó với cơn bão số 16, như sau:

Thời gian:

+ Trong giờ hành chính: Tất cả công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

+ Ngoài giờ hành chính: theo danh sách dưới đây:

Untitled.jpg

         Các đồng chí được phân công trực thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai và báo cáo về Phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa chỉ mail: chicucthuyloihaugiang@gmail.com, điện thoại: 02933 870 010./.

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com