Thông báo về việc trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 

Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phân công công chức, viên chức trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 như sau:

 

 

Ngày trực

 

Họ và tên, Chức vụ

 

14/02/2018

(29/12 âl)

 

- Đ/c Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Văn Nhu, PGĐ TT.CNTT

- Đ/c Đoàn Việt Nam, Chuyên viên

 

 

 

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Trương Văn Em

15/02/2018

(30/12 âl)

- Đ/c Phạm Văn Tửu, Giám đốc

- Đ/c Lương Thị Kim Tỏa, P.Chánh Văn phòng

- Đ/c Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên

 

* Trực xe:

- Đ/c Đỗ Thành Công

* Trực phục vụ:

- Đ/c Trần Thị Mai

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Đoàn Ngọc Tùng

 

16/02//2018

(Mùng 1 Tết)

- Đ/c Phạm Văn Tửu, Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng

- Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng

 

* Trực xe:

- Đ/c Đỗ Thành Công

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Đoàn Ngọc Tùng

 

17/02/2018

(Mùng 2 Tết)

 

- Đ/c Nguyễn Hồng Hài, Phó Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Đình Tuân, Phó Trưởng phòng

- Đ/c Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên

 

 

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Trương Văn Em

18/02/2018

(Mùng 3 Tết)

 

- Đ/c Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc

- Đ/c Trần Thanh Phong, PGĐ TTCNTT-TT

- Đ/c Bùi Văn Thức, Chuyên viên

 

 

 

* Trực xe:

Đ/c Đỗ Thành Công

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Trương Văn Em

19/02/2018

(Mùng 4 Tết)

 

- Đ/c Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc

- Đ/c Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng

- Đ/c Lê Thị Như, Chuyên viên

 

 

 * Trực bảo vệ:

- Đ/c Đoàn Ngọc Tùng

20/02/2018

(Mùng 5 Tết)

- Đ/c Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra

- Đ/c Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên

- Đ/c Lâm Thị Cẩm Nhung, Chuyên viên

 

* Trực bảo vệ:

- Đ/c Đoàn Ngọc Tùng

* Trực phục vụ:

- Đ/c Trần Thị Mai

 

             1. Các đồng chí được phân công trực phải đảm bảo đúng giờ: 

          - Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ

          - Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ

          - Trực bảo vệ phải bảo đảm 24/24 giờ trong ngày.

2. Các đồng chí được phân công trực phải thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy, nổ và các vấn đề cần quan tâm khác báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo. Khi có yêu cầu cần báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng UBND tỉnh theo điện thoại số: 0293.3878.840 hoặc 3878.841, fax: 0293.3878846./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com