Thông báo về việc phân công đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Họp báo hoạt động Xúc tiến đầu tư năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017;

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp tập thể Thường trực UBND tỉnh ngày 23/8/2017 chỉ đạo tổ chức họp báo hoạt động Xúc tiến đầu tư năm 2017,

Nhằm phục vụ tốt cho công tác tổ chức họp báo diễn ra vào lúc 09 giờ, ngày 19/9/2017 tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phân công nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Họp báo, như sau:

 1. Đón tiếp đại biểu dự Họp báo, gồm các công chức, viên chức sau:

- Ông Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

- Ông Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra;

- Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ông Nguyễn Hữu Khanh, Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Ông Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính – Viễn thông.

2. Phát quà/tài liệu cho đại biểu dự Họp báo, gồm các công chức, viên chức sau:

- Bà Trần Nguyễn Ái Phương, Phó Trưởng phòng Phòng TT-BC-XB;

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Bà Nguyễn Thị Kim Thi, Chuyên viên Trung tâm CNTT-TT. 

 3. Chuẩn bị Hội trường (âm thanh, nước uống, bảng tên, phông nền trang trí)

- Bà Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng;

- Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Đoàn Việt Nam, Chuyên viên Trung tâm CNTT-TT.

4. Chuẩn bị trái cây, trà nước, bánh ngọt cho đại biểu dự Họp báo, gồm các công chức, viên chức sau:

- Bà Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Phan Ngọc Trang, Chuyên viên Thanh tra Sở;

- Bà Phạm Thị Kim Biên, Chuyên viên Trung tâm CNTT-TT.

5. Chuẩn bị cơm trưa cho đại biểu dự Họp báo, gồm các công chức sau:

- Bà Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng;

- Bà Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng.

 Lưu ý:

+ Trang phục: Nam mặc áo sơ mi xanh, Nữ mặc áo dài đồng phục.

+ Sau khi kết thúc buổi Họp báo, tất cả công chức, viên chức đã được phân công như trên tiếp tục phục vụ hậu cần cho đại biểu dự Họp báo tại Nhà ăn UBND tỉnh.

+ Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, công chức, viên thức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tham gia đầy đủ theo sự phân công./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com