Thông báo triển khai cấp giấy phép điện tử đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang thông báo thực hiện công tác cấp giấy phép điện tử có chữ ký số đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh (xem file đính kèm)

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com