Thông báo nhắc nhở sử dụng tiết kiệm điện năm 2017

 

Căn cứ Báo cáo số 158/BC-SCT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Sở Công thương tỉnh Hậu Giangvềkết quả sử dụng điện của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và UBNDhuyện, thị xã, thành phố Quí III năm 2017,

 

Theo thống kê của Sở Công thương, tính đến tháng 9/2017 tình hình sử dụng điện năng của Sở Thông tin và Truyền thông tăng so với phân bổ (vượt 4.431Kwh so cùng thời điểm). Do vậy, để đảm bảo thực hiện tiết kiệm điện trong những tháng cuối năm, theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

1. Tắt hết các thiết bị dùng điện khi rời khỏi phòng làm việc, không để thiết bị (máy tính, máy in, máy photocopy,…) ở trạng thái chờ.

 

2. Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên trong phòng làm việc; tắt bớt đèn chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ khi số người làm việc trong phòng ít.

 

3. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng và chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết(lưu ý khi mở điều hòa nhiệt độ cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên).

 

4. Công chức, viên chức nghỉ tại nhà công vụ thực hiện tiết kiệm điện năng tối đa khi sử dụng; công chức, viên chức nghỉ trưa tại phòng nghỉ cơ quan tập trung vào 01 phòng nam và 01 phòng nữ.

 

5. Trưởng các phòng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chứctrong việc sử dụng tiết kiệm điện.

 

6. Văn phòng bố trí công chức giám sát tiết kiệm điện và đưa công tác này vào tiêu chí thi đua hàng năm giữa các phòng chuyên môn thuộc của Sở.

 

Nhận được thông báo này đề nghị công chức, viên chức thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com