Thông báo Lịch kiểm tra công tác thi đua năm 2017

Để chuẩn bị cho công tác xét thi đua và khen thưởng năm 2017 của ngành Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch kiểm tra, đánh giá công tác thi đua trong năm đối với Phòng Văn hóa và Thông tin,  Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố (xem file đính kèm)

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com