Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2017

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Phạm Văn Tửu chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ tháng 12 năm 2017. Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tháng 12 năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2018, ý kiến đóng góp, đề xuất của các Trưởng, Phó phòng và tương đương tham dự họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Văn Tửu kết luận như sau:

 

1. Văn phòng phối hợp Công đoàn và các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động vào sáng thứ 5, ngày 28/12/2017;

Phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành TT&TT năm 2017 vào chiều thứ 5, ngày 28/12/2017;

Tham mưu Lãnh đạo thực hiện đánh giá nội bộ năm 2017 về áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc hướng dẫn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; phụ cấp hỗ trợ công chức trực tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; thu và chi các khoản phí, lệ phí cấp phép,…

 

2. Phòng Công nghệ thông tin phối hợp đơn vị triển khai di dời Trung tâm tích hợp dữ liệu thực hiện tinh chỉnh, tối ưu hóa hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hậu Giang;

Phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao trang thiết bị của dự án Xây dựng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang.

 

3. Phòng Bưu chính - Viễn thông phối hợp Phòng Công nghệ thông tin rà soát, hoàn chỉnh số liệu dự án Lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

4. Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra xuất bản phẩm, lịch blốc năm 2018 theo Quyết định số 98/QĐ-STTTT ngày 04/12/2017; phối hợp Công an tỉnh trong việc kiểm tra đột xuất lĩnh vực thông tin - truyền thông và kiểm tra vàng mã trong dịp Tết 2018;

Tổng hợp báo cáo số liệu quản lý sim trả trước từ 05 doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2017; tổ chức Tổng kết Đoàn Thanh tra công tác phối hợp phòng, chống tội phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Tổng kết Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hậu Giang.

 

5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất 2018; tổ chức Họp mặt Nhà báo Văn nghệ sĩ năm 2018.

 

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp giao ban tháng 12 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các phòng chuyên môn và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông biết và triển khai thực hiện./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com