Phân công đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Khai mạc Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”; Kế hoạch số 38/KH-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018 về việc tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018,

Nhằm phục vụ tốt cho công tác tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018 diễn ra vào lúc 7 giờ, ngày 08/02/2018 tại Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện, thành phố Vị Thanh, Sở Thông tin và Truyền thông phân công nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Khai mạc, như sau:

 

1. Đón tiếp đại biểu dự Khai mạc, gồm các công chức, viên chức sau:

- Ông Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra;

- Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin;

- Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Trương Văn Tải, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Đoàn Việt Nam, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

2. Chuẩn bị trà nước cho đại biểu dự Khai mạc, gồm các công chức, viên chức sau:

- Bà Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng;

- Bà Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Bà Phan Ngọc Trang, Thanh tra viên Thanh tra Sở;

- Bà Nguyễn Thị Kim Thi, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

Lưu ý:

+ Trang phục: Nam mặc áo sơ mi, Nữ mặc áo dài.

+ Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, công chức, viên thức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tham gia đầy đủ theo sự phân công./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com