Phân công đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Họp mặt Nhà báo, Văn nghệ sĩ Xuân Mậu Tuất 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-STTTT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức họp mặt Nhà báo, Văn nghệ sĩ Xuân Mậu Tuất 2018,

Nhằm phục vụ tốt cho công tác tổ chức họp mặt Nhà báo, Văn nghệ sĩ Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 06/02/2018 tại Hội trường số 02 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông phân công nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ đại biểu đến dự Họp mặt, như sau:

 

1. Đón tiếp đại biểu dự Họp mặt, gồm các công chức, viên chức sau:

- Ông Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra;

- Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ông Nguyễn Hữu Khanh, Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Nguyễn Văn Nhu, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

2. Phát quà cho đại biểu dự Họp mặt, gồm các công chức sau:

- Bà Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng;

- Bà Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng;

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Và 02 công chức Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo.

 

3. Chuẩn bị nội dung và dẫn chương trình Họp mặt:

Bà Trần Nguyễn Ái Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

 

4. Chuẩn bị hậu cần phục vụ phát thưởng 20 cá nhân tiêu biểu, gồm các công chức, viên chức sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Bà Phan Ngọc Trang, Thanh tra viên Thanh tra Sở;

- Bà Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Nguyễn Thị Kim Thi, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

5. Chuẩn bị cơm trưa cho đại biểu dự Họp mặt, gồm các công chức sau:

- Bà Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng;

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng.

 

6. Kiểm tra phông nền, trang trí Hội trường, chuẩn bị bảng tên cho đại biểu cấp tỉnh dự Họp mặt, gồm các công chức sau:

- Bà Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng;

- Ông Trương Văn Tải, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

- Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

 

7. Chuẩn bị Hội trường Họp mặt (Âm thanh, nước uống,... tại Hội trường UBND tỉnh), gồm các công chức, viên chức sau:

- Ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin;

- Ông Đoàn Việt Nam, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Học, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Ông Trần Hải Đăng, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Ông Trương Văn Em, Nhân viên Văn phòng. 

 

8. Chuẩn bị trái cây, trà nước, bánh ngọt cho đại biểu dự Họp mặt, gồm các công chức sau:

- Bà Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng;

- Bà Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Bà Trần Thị Mai, Nhân viên Văn phòng.

 

 Lưu ý:

+ Trang phục: Nam mặc áo sơ mi trắng, Nữ mặc áo dài đồng phục.

+ Sau khi kết thúc buổi Họp mặt, tất cả công chức, viên chức tiếp tục phục vụ hậu cần cho đại biểu dự Họp mặt tại Nhà ăn Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

+ Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, công chức, viên thức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tham gia đầy đủ theo sự phân công./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com