Phát động phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang năm 2018

Phát động phong trào thi đua ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang năm 2018 (xem file đính kèm)

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com