LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc từ ngày 25/9 - 29/9/2017 (điều chỉnh lần 2)

 

Thứ hai, ngày 25/9/2017

- 7 giờ, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A năm 2017. Điểm tại huyện Châu Thành A (cả ngày).

- PGĐ Lê Thanh Tâm, PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba, ngày 26/9/2017

- Giám đốc và PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 15’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp thảo luận dự toán năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính (Nguyễn Minh Tân, PTP.Phòng KHTC; Trần Thanh Phong, PGĐ Trung tâm CNTT&TT; Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng Sở TT&TT và Lê Thị Hồng Nhung, Kế toán Trung tâm CNTT&TT cùng dự).

- 13 giờ 30’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2017, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017 của Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh.

 

Thứ tư, ngày 27/9/2017

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự Hội thảo “Thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 18 giờ 30' PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Sóng phương Nam". Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

- PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm, ngày 28/9/2017

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, với chủ đề "Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển". Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- PGĐ Lê Thanh Tâm, PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu, ngày 29/9/2017

- PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 45’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 (lần 2). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (Phòng TTBCXB chuẩn bị tham luận về công tác tuyên truyền Nghị định số 78/2002/NĐ-CP).

 

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 25 - 29/9/2017: Thanh tra Sở và Phòng BCVT kiểm tra hoạt động các điểm, đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Ngày 25/9/2017: Trương Văn Tải, Chuyên viên Phòng TTBCXB dự bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và lớp chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, khóa IV/2017. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Ngày 28/9/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Trương Thị Thúy Nga, Lê Thị Hồng Gấm, Trương Văn Tải, Nguyễn Hữu Trọng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Thúy Phượng, Nguyễn Thị Kim Thi, Phạm Thị Kim Biên tham gia phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 tại Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’, ngày 28/9/2017: Phan Ngọc Trang, Thanh tra viên dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30', ngày 29/9/2017: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter