LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc từ ngày 11/9 - 15/9/2017 (điều chỉnh lần 4)

 

Thứ hai, ngày 11/9/2017

- 8 giờ, Giám đốc, PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Lê Thanh Tâm họp Cấp ủy Chi bộ Sở TT&TT. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT.

- 8 giờ 30' Ban Giám đốc họp Chi bộ định kỳ tháng 9. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Mời tất cả đảng viên cùng dự).

- 14 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự họp về kinh phí tổ chức thực hiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

- 15 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc với Công an tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Thanh tra Sở TT&TT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

Thứ ba, ngày 12/9/2017

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo (trực tuyến). Điểm tại Phòng họp số 1, UBND tỉnh (Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng dự) (cả ngày).

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp về việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tham gia chuyên đề "Hậu Giang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển ổn định và bền vững". Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng TTBCXB chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Tâm họp thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc đến năm 2030 và đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 17 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Khai mạc Hội chợ “Triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang 2017”. Điểm tại Sân khấu Hội chợ “Triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang 2017” tại Công viên Xà No, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Thứ tư, ngày 13/9/2017

- Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài đi công tác Ninh Thuận (Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng và Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng đi).

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp định kỳ tháng 9 với Trung tâm CNTT-TT. Điểm tại Trung tâm CNTT-TT.

 

Thứ năm, ngày 14/9/2017

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30' PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự họp bàn về nội dung chuẩn bị kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Nguyễn Văn Tiền, TP. Phòng TTBCXB cùng dự).

- 8 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Điểm tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Trữ, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận (Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng và Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng dự).

- 9 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp xác minh một số thông tin được đăng tải trên Facebook. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 13 giờ 30', PGĐ Lê Thanh Tâm họp Tổ Tham vấn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp thông qua thiết kế thi công di dời Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng CNTT, Lãnh đạo Phòng KHTC và Văn phòng cùng dự).

 

Thứ sáu, ngày 15/9/2017

- Giám đốc và PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30' PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự họp về xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc. Điểm tại Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh (Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT cùng dự).

- 8 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài tiếp tục dự Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Điểm tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Trữ, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận (Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng và Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng dự).

 

 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 11/9 - 15/9/2017: Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên phòng KH-TC, Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên phòng CNTT tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 14 giờ, ngày 12/9/2017: Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng và Trương Văn Tải, Chuyên viên Phòng TTBCXB dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên đợt 2 năm 2017”. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 7 giờ, ngày 12/9/2017: Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng và Đoàn Việt Nam, Chuyên viên Trung tâm CNTT&TT tham gia hoạt động chào mừng Đại hội Tỉnh đoàn, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2017. Điểm tập trung tại UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A.

- Từ ngày 13 - 15/9/2017: Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng dự lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- Từ ngày 13 - 15/9/2017: Tạ Tường Vượn, Thanh tra viên dự tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30', ngày 14/9/2017: Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT dự khai mạc Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Chính phủ. Điểm tại Phòng họp số 1, UBND huyện Châu Thành A./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter