LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 27/11 - 01/12/2017 (điều chỉnh lần 4)

 

THỨ HAI      27/11/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT huyện Châu Thành (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi - Tập trung tại cơ quan lúc 05h30’).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện Châu Thành (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. 

 

- 14 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT huyện Châu Thành A (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện Châu Thành A (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 14 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

 

THỨ BA        28/11/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy huyện Phụng Hiệp.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT thị xã Ngã Bảy (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh thị xã Ngã Bảy (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Thành ủy thành phố Vị Thanh.

 

 - 14 giờ, Giám đốc dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT huyện Phụng Hiệp (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 14 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

 

THỨ TƯ        29/11/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến (cả ngày). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT thị xã Long Mỹ (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh thị xã Long Mỹ (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT huyện Long Mỹ (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện Long Mỹ (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

THỨ NĂM      30/11/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến (cả ngày). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 9 giờ 30', Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm họp thương thảo hợp đồng gói thầu thiết bị (phần cứng + mua sắm và triển khai phần mềm) thuộc Dự án: Xây dựng cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Điểm tại Sở TT&TT (BQL Dự án gói thầu cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT huyện Vị Thủy (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh huyện Vị Thủy (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Phòng VH&TT thành phố Vị Thanh (Đại diện Phòng CNTT, Phòng BCVT, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang kiểm tra công tác thi đua năm 2017. Điểm tại Đài Truyền thanh thành phố Vị Thanh (Đại diện Phòng TTBCXB cùng đi).

 

- 14 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn tỉnh năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (Nguyễn Đăng Khoa, PTP. Phòng CNTT cùng dự).

 

 THỨ SÁU      01/12/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), tổng kết công tác năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình:  Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh và các Sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT.

 

 - 13 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Điểm tại Sảnh 5, Khách sạn Cửu Long số 52 Quang Trung, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

 - Từ ngày 27 - 30/11/2017: Lâm Thị Cẩm Nhung, Chuyên viên Văn phòng, Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng dự Tập huấn vận hành Trung tâm hành chính công. Điểm tại Khách sạn Thanh Hương, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

 

- 7 giờ, ngày 28/11/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng; Bùi Văn Thức, Phòng CNTT; Đoàn Việt Nam, TT.CNTT&TT dự Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen, TP. Vị Thanh.

 

- 7 giờ 30', ngày 28/11/2017: Phan Ngọc Trang, Thanh tra Sở dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

 - 7 giờ 30', ngày 29/11/2017: Phan Ngọc Trang, Thanh tra Sở dự tọa đàm nâng cao và hoàn thiện pháp luật trong đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 

 - Ngày 29/11/2017: Phòng BCVT, Phòng TTBCXB và Phòng CNTT kiểm tra và tái công nhận đạt Tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- Ngày 30/11/2017: Phòng BCVT kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

 

- 13 giờ 30', ngày 30/11/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- 13 giờ 30', ngày 30/11/2017: Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng; Nguyễn Minh Tân, PTP. Phòng KH-TC làm việc với Sở Tài chính v/v kiểm tra đôn đốc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở Tài chính.

 

- 7 giờ 30', ngày 01/12/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT họp Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

 

- 13 giờ 30', ngày 01/12/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự triển khai Kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường, Sở Nội vụ./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter