LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 25/12 - 29/12/2017 (điều chỉnh lần 2)

 

THỨ HAI      25/12/2017

 

7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời CCVC, NLĐ cùng dự).

 

THỨ BA        26/12/2017

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ        27/12/2017

 

- Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

- 10 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Văn Chơn nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Điểm tại Cục Thống kê tỉnh.

 

THỨ NĂM      28/12/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm, PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời CC,VC,NLĐ cùng dự).

 

- 14 giờ, Ban Giám đốc dự Hội nghị tổng kết ngành TT&TT năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời lãnh đạo các Phòng, Trung tâm cùng dự).

 

THỨ SÁU        29/12/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 của Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

- 9 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc với Công an tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Thanh tra chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai Nghị quyết, Kế hoạch giao ước thi đua năm 2018, Chương trình công tác quý I/2018; thảo luận văn kiện, thực hiện công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh.

 

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Điểm tại Hội trường, Sở Nội vụ (Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT và Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng dự).

 

- 16 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dựdùng cơm thân mật nhân dịp Tổng kết Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- 19 giờ, Giám đốc dự Chương trình nghệ thuật Mừng năm mới 2018 với chủ đề “Kết nối yêu thương”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng dự).

 

THỨ BẢY      30/12/2017

 

10 giờ, Giám đốc dự buổi bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 

 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 7 giờ 30', ngày 28/12/2017: Nguyễn Minh Tân, PTP.Phòng KHTC; Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra; Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Thị Thúy Phượng, PTP.Phòng BCVT dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (1 ngày). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

- Ngày 28 - 29/12/2017: Lâm Thị Cẩm Nhung, Chuyên viên Văn phòng và Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng dự tập huấn phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30’, ngày 29/12/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- 14 giờ, ngày 29/12/2017: Thanh tra Sở họp đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thông tin - truyền thông năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT./.

 

 

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter