LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 23/10 - 27/10/2017 (điều chỉnh lần 1)

 

THỨ HAI      23/10/2017

 

7 giờ 30’ Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

THỨ BA      24/10/2017

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp tổ chức kiểm tra, rà soát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác Cải cách hành chính và công vụ năm 2017 của các cơ quan, đơn vị đã được kiểm tra. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp Đoàn Kiểm tra liên ngành về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Thanh tra Sở.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc về triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ      25/10/2017

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 của Bưu điện tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Bưu điện tỉnh Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30' Giám đốc dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

THỨ NĂM      26/10/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017. Điểm tại Hội trường Ban Cơ yếu Chính phủ, số 105, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

 

- 13 giờ 30’ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

THỨ SÁU      27/10/2017

 

8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự họp bàn về nội dung xây dựng giải pháp quản lý, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Ngày 23 - 27/10/2017: Phòng BCVT, Phòng TTBCXB và Phòng CNTT kiểm tra và tái công nhận đạt Tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- Từ ngày 23 - 26/10/2017: Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Thị Thúy Phượng, PTP.Phòng BCVT dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- Từ ngày 23 - 26/10/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT dự khóa đào tạo “Quản lý an toàn thông tin thông qua các tình huống cụ thể cho cán bộ quản lý cấp phòng”. Điểm tại Khách sạn La Sapinette, số 01 Phan Chu Trinh, TP.Đà Lạt.

 

- 13 giờ 30', ngày 24/10/2017: Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT dự họp với nhà mạng về việc xử lý các đường dây cáp quang, điện thoại treo không an toàn trên địa bàn thành phố. Điểm tại Phòng họp số 2, UBND thành phố Vị Thanh.

 

- Từ ngày 25 - 27/10/2017: Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Báo Hậu Giang.

 

- 15 giờ, ngày 27/10/2017: Công đoàn và Chi đoàn làm cỏ vệ sinh khuôn viên cơ quan Sở TT&TT.

 

- 14 giờ, ngày 26/10/2017: Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

- Ngày 26 - 27/10/2017: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB và Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT dự tập huấn công tác Công đoàn năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter