LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 21/01 - 26/01/2018 (điều chỉnh lần 2)

 

 

CHỦ NHẬT  21/01/2018

 

8 giờ, Giám đốc làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 

THỨ HAI      22/01/2018

 

- 7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

 

- 13 giờ 30’, Giám đốc dự họp thông qua kết quả đánh giá xếp loại công tác CCHC năm 2017 và triển khai kế hoạch CCHC tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT cùng dự).

 

THỨ BA        23/01/2018

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

- 15 giờ, Giám đốc họp xét khen thưởng Ban Chỉ đạo 138 năm 2017. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện Vị Thủy (tập trung tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy).

 

- PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ        24/01/2018

 

- Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp đóng góp ý kiến phương án phân bổ Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (nguồn vốn sự nghiệp). Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nguyễn Minh Tân, PTP.Phòng KHTC cùng dự).

 

THỨ NĂM    25/01/2018

 

- 6 giờ, Giám đốc đi thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị đóng quân ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến hết ngày 27/01/2018. Tập trung tại Khu nhà Công vụ UBND tỉnh (cũ) lúc 5 giờ, đi xe chung Đoàn UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30', PGĐ Lê Thanh Tâm họp thông qua Đề án thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang; đóng góp phóng sự phim thành lập thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường lầu 3 - UBND TX. Ngã Bảy.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

 

- PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU      26/01/2018

 

- Giám đốc tiếp tục thăm, chúc mừng năm mới các đơn vị đóng quân ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp bàn về việc đóng góp cho các tiêu chí chấm điểm Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng TTBCXB chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 23 - 26/01/2018: Hội đồng đánh giá, kiểm kê tài sản Sở TT&TT tiếp tục kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2017. Điểm tại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở TT&TT.

 

- Ngày 24/01/2018: Thanh tra Sở kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

 

- 8 giờ, ngày 24/01/2018: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành.

 

- 13 giờ, ngày 24/01/2018: Trương Văn Tải, Chuyên viên Phòng TTBCXB; Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT; Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên Phòng CNTT; Phan Ngọc Trang, Thanh tra viên và Đoàn Việt Nam, Chuyên viên Trung tâm CNTT&TT tham gia hành quân về nguồn. Điểm tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy.

 

- 13 giờ 30', ngày 24/01/2018: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT dự Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Long Mỹ và tổng kết ngành VH&TT năm 2017. Điểm tại Nhà Văn hóa thị xã Long Mỹ.

 

- 7 giờ 30', ngày 25/01/2018: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ II mở rộng Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- 8 giờ, ngày 26/01/2018: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị Tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com