LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 20/11 - 24/11/2017 (điều chỉnh lần 1)

 

THỨ HAI      20/11/2017

 

- 13 giờ 30’, Ban Giám đốc họp chi bộ định kỳ tháng 11. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời tất cả đảng viên cùng dự).

 

- 16 giờ, Ban Giám đốc họp Hội đồng nâng lương. Điểm tại Hội trường Sở TT&T (Mời thành viên Hội đồng cùng dự).

 

THỨ BA        21/11/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc làm việc định kỳ với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tập huấn Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Hội nghị sơ kết các mô hình hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2012 - 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp Sơ kết 02 năm thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang, triển khai Kế hoạch năm 2018 và định hướng năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

THỨ TƯ        22/11/2017

 

7 giờ 30', Ban Giám đốc dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (02 ngày).

 

THỨ NĂM      23/11/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin năm 2006. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở TT&TT (Phòng CNTT, Phòng BCVT, Phòng KHTC và Trung tâm CNTT&TT cùng dự).

 

- 7 giờ 30', Các Phó Giám đốc tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

THỨ SÁU      24/11/2017

 

- 13 giờ 15’, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015 - 2017 và sơ kết phối hợp quản lý Nhà nước về biển, đảo năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Lễ công nhận Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ đạt danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" năm 2017. Điểm tại UBND Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

 

- PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 7 giờ 30’, ngày 20/11/2017: Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- Từ ngày 20 - 24/11/2017: Lâm Thị Cẩm Nhung, Chuyên viên Văn phòng và Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng dự Tập huấn Kỹ năng Hành chính công. Điểm tại Khách sạn Thanh Hương, thành phố Vị Thanh.

 

- Ngày 21 - 23/11/2017: Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Thị Thúy Phượng, PTP.Phòng BCVT tiếp tục dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- Ngày 21/11/2017: Phòng BCVT, Phòng TTBCXB và Phòng CNTT kiểm tra và tái công nhận đạt Tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- 9 giờ, ngày 22/11/2017: Nguyễn Văn Tiền, Trưởng phòng TTBCXB dự đóng góp ý kiến về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

- 14 giờ, ngày 23/11/2017: Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra dự họp mặt Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017). Điểm tại Phòng họp số 1, Thanh tra tỉnh./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter