LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 18/12 - 22/12/2017 (điều chỉnh lần 2)

 

THỨ HAI      18/12/2017

 

- 7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời CCVC, NLĐ cùng dự).

 

- 8 giờ, Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Hội báo Xuân, Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào’’ năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Lễ công nhận xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

 

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và công vụ năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ (Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên Phòng CNTT cùng dự).

 

THỨ BA        19/12/2017

 

- 7 giờ 30’, Ban Giám đốc họp giao ban tháng 12 và xét công nhận sáng kiến năm 2017 của Đài Truyền thanh huyện, thị, thành phố. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Mời lãnh đạo các Phòng, Trung tâm cùng dự).

 

- 10 giờ 30', PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc với Phòng Kế hoạch - Tài chính và Kế toán Trưởng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về truyền thông giảm nghèo. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang triển khai các văn bản luật: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Du lịch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời CCVC,NLĐ cùng dự).

 

THỨ TƯ        20/12/2017

 

- Giám đốc và PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

 

- PGĐ Trần Thị Xuân Trang đi công tác tại thành phố Đà Nẵng.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp định kỳ tháng 12 với Văn phòng và Phòng Kế hoạch - Tài chính. Điểm tại Văn phòng Sở.

 

THỨ NĂM      21/12/2017

 

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2022. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị “Sơ kết giai đoạn 2013 – 2017 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020” (02 ngày). Điểm tại Hội trường số 2, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Lễ quay số trúng thưởng khách hàng may mắn năm 2017 - EVN. Điểm tại Công ty Điện lực Hậu Giang, số 81, Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP.Vị Thanh.

 

THỨ SÁU      22/12/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ TT&TT tổ chức trực truyến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở TT&TT (Mời lãnh đạo các Phòng, Trung tâm cùng dự).

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang tiếp tục dự Hội nghị “Sơ kết giai đoạn 2013 – 2017 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020”. Điểm tại Hội trường số 2, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 18 - 22/12/2017: Thanh tra Sở và Phòng TTBCXB kiểm tra xuất bản phẩm, lịch blốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- 15 giờ 30’, ngày 18/12/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT Họp thành viên Tổ Chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

 

- Ngày 21/12/2017: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại thị xã Long Mỹ.

 

- Ngày 22/12/2017: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại thị xã Ngã Bảy.

 

- 7 giờ 30', ngày 22/12/2017: Dương Lệ Tuyền, Kế toán Trưởng dự tập huấn nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán HCSN thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC (01 ngày). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter