LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 15/01 - 19/01/2018 (điều chỉnh lần 3)

 

THỨ HAI      15/01/2018

 

- 7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 9 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc với Sở Tài chính về kinh phí Tết Nguyên Đán năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Tài chính (Dương Lệ Tuyền, Kế toán Trưởng cùng dự).

 

THỨ BA        16/01/2018

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (Lê Anh Kiệt, Phó Chánh Thanh tra Sở cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Bưu điện tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Bưu điện tỉnh Hậu Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp định kỳ tháng 01 với Trung tâm CNTT&TT. Điểm tại Trung tâm CNTT&TT.

 

- 14 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về phần mềm QLVB cấp huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh (Nguyễn Đăng Khoa, PTP. Phòng CNTT cùng dự).

 

- 13 giờ 30', PGĐ Lê Thanh Tâm dự triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Hội trường, Sở Nội vụ.

 

- 18 giờ 30', PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Lễ khai mạc Hội thi "Tiếng hát Công an Hậu Giang" lần thứ VI năm 2017. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

 

THỨ TƯ        17/01/2018

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Phạm Thị Hồng Liên và bà Lê Thị Mỹ Ngọc. Điểm tại Phòng Tiếp dân Sở TT&TT (Mời Tổ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở TT&TT; đ/c Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp giao ban tháng 01. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Mời Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và Kế toán Trưởng cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

THỨ NĂM    18/01/2018

 

- 6 giờ 30', PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức "Hành trình Những giọt máu nghĩa tình" -  năm 2018. Điểm tại Khu hành chính UBND huyện Long Mỹ.

 

- 8 giờ 30’, Ban Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét khen thưởng thành tích năm 2017. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Mời thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng dự).

 

- 10 giờ 30', Ban Giám đốc họp Hội đồng nâng lương xét nâng lương thường xuyên và trước hạn. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Mời thành viên Hội đồng nâng lương cùng dự).

 

 THỨ SÁU      19/01/2018

 

7 giờ 30', PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 và tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 - Phương hướng công tác năm 2018 của VNPT Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 

THỨ BẢY         20/01/2018

 

9 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Lễ tri ân khách hàng năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở cùng dự).

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 8 giờ, ngày 16/01/2018: Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở xử lý Công ty Huỳnh Long Hải và Công ty Bảo vệ Vincom sử dụng tần số vi phạm. Điểm tại Thanh tra Sở TT&TT.

 

- Từ ngày 16 - 19/01/2018: Nguyễn Hữu Trọng, Chuyên viên Phòng TTBCXB tham gia hỗ trợ Đoàn phóng viên Three Coin Production (Hoa Kỳ) đến hoạt động tại địa phương.

 

- Ngày 17/01/2018: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành.

 

- Ngày 19/01/2018: Hội đồng đánh giá, kiểm kê tài sản Sở TT&TT tiếp tục kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2017. Điểm tại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở TT&TT.

 

- 15 giờ, ngày 19/01/2018: Công đoàn và Chi đoàn Sở TT&TT làm cỏ vệ sinh cơ quan./.

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com