LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 09/10 đến 13/10/2017 (điều chỉnh lần 2)

 

THỨ HAI      09/10/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

 

- 13 giờ 30’ Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng thời khen thưởng các cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng dự).

 

THỨ BA      10/10/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự lớp tập huấn “Báo cáo viên cấp tỉnh về công tác gia đình” năm 2017 (từ ngày 10 - 12/10/2017). Điểm tại Hội trường Trường Nghiệp vụ VHTTDL Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

 

- PGĐ Lê Thanh Tâm tham gia khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2017 (từ ngày 10/10 - 10/11/2017). Điểm tại Học viện Hành chính Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

 

THỨ TƯ      11/10/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Trần Thị Xuân Trang tiếp tục dự lớp tập huấn “Báo cáo viên cấp tỉnh về công tác gia đình” năm 2017 (từ ngày 10 - 12/10/2017). Điểm tại Hội trường Trường Nghiệp vụ VHTTDL Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

 

THỨ NĂM      12/10/2017

 

- 7 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

 

- 7 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

 

- 11 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự dùng cơm nhân dịp Báo Kinh doanh và Pháp luật khai trương Văn phòng đại diện tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

 

- 13 giờ 30’ Giám đốc dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

 

- 13 giờ 30’ PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND phường III, thành phố Vị Thanh.

 

THỨ SÁU      13/10/2017

 

Giám đốc, PGĐ Trần Thị Xuân Trang và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Ngày 09 - 13/10/2017: Phòng BCVT, Phòng TTBCXB và Phòng CNTT kiểm tra và tái công nhận đạt Tiêu chí số 8 về xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- Từ ngày 09 - 13/10/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT dự lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích xâm nhập an toàn thông tin theo Chương trình ECSA. Điểm tại số 643, Điện Biên Phủ, P1, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

 

- Từ ngày 09 - 13/10/2017: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- Ngày 10/10/2017: Lê Anh Kiệt, Lê Thị Diễm Kiều, Phạm Thị Kim Biên, Nguyễn Thị Kim Thi, Phan Ngọc Trang, Đoàn Việt Nam, Trương Văn Tải, Bùi Văn Thức, Lê Thị Như, Nguyễn Thị Thúy Phượng, Trần Quốc Đoàn tham gia hành quân về nguồn. Điểm tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

 

- 7 giờ 30’, ngày 10/10/2017: Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Học dự Hội nghị triển khai 06 bài học lý luận chính trị năm 2017 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức (01 ngày). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- Ngày 11/10/2017: Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT dự khai giảng và tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin năm 2017 do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh tổ chức. Điểm tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Vị Thanh.

 

- 8 giờ, ngày 11/10/2017: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB dự Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến hóa chất trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

 

 - 8 giờ, ngày 12/10/2017: Nguyễn Văn Tiền, Chủ tịch CĐCS dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

- 7 giờ, ngày 12/10/2017: Nguyễn Thị Thúy Phượng, Phan Ngọc Trang và Bùi Văn Thức tham gia hiến máu tình nguyện năm 2017. Điểm tại Hội chữ Thập đỏ tỉnh Hậu Giang.

 

- Ngày 13/10/2017: Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng dự tập huấn về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Y tế./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter