LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 07/01 - 12/01/2018 (điều chỉnh lần 1)

 

CHỦ NHẬT    07/01/2018

 

10 giờ 15’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự truyền hình trực tiếp chương trình “Cặp lá yêu thương”. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh.

 

THỨ HAI      08/01/2018

 

- 7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang tham gia cùng Báo Kinh doanh và Pháp luật trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phường 5, TP.Vị Thanh (Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB cùng dự).

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 và Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đến CC,VC và người lao động Sở TT&TT. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 15 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 18 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự khai mạc Liên hoan "Tiếng hát học sinh, sinh viên" tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng" lần thứ VI năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

 

THỨ BA        09/01/2018

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- 13 giờ 30’, Ban Giám đốc họp Cấp ủy Chi bộ Sở TT&TT. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT.

 

- 14 giờ, Ban Giám đốc họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2018. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Mời đảng viên cùng dự).

 

- 19 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự bế mạc Liên hoan "Tiếng hát học sinh, sinh viên" tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng" lần thứ VI năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

 

THỨ TƯ        10/01/2018

 

- Giám đốc và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 9 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp trao đổi để thống nhất màu sơn tường ngoài công trình: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh và các Sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 

- 9 giờ 45’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 15 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

THỨ NĂM    11/01/2018

 

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Hội nghị tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Công ty Điện lực Hậu Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp bàn việc tham mưu, đề xuất thực hiện Đặc san: “Hậu Giang - Điểm sáng phát triển kinh tế ĐBSCL”. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng TTBCXB chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 9 giờ 45’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự họp để xét thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT (Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 15 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại UBND Thành phố Vị Thanh (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

THỨ SÁU      12/01/2018

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Lễ công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Ngân hàng nhà nước tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 9 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Sở Y tế (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT; Nguyễn Văn Nhu, PGĐ Trung tâm CNTT&TT và Bùi Văn Thức, Chuyên viên Phòng CNTT cùng đi).

 

- 13 giờ 30’, Giám đốc họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh về công tác chuẩn bị các hoạt động Tết 2018. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

 

- 13 giờ 30', PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự Tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 13 giờ, ngày 08/01/2018: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 (02 ngày). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30', ngày 08/01/2018: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự họp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

 

- Từ ngày 09 - 12/01/2018: Thanh tra Sở kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- 7 giờ 30’ ngày 10/01/2018: Lâm Thị Cẩm Nhung, Chuyên viên Văn phòng và Lê Thị Diễm Kiều, Chuyên viên Văn phòng dự tập huấn phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30', ngày 12/01/2018: Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT dự Tổng kết ngành Văn hóa, Đài Truyền thanh năm 2017 của huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyên Phụng Hiệp./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter