LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 06/11 - 10/11/2017 (điều chỉnh lần 5)

 

THỨ HAI      06/11/2017

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại Trụ sở của UBND huyện Châu Thành.

 

- 9 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự nghe Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC,VC làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ (Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại Trụ sở của UBND huyện Vị Thủy.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài tham gia Đoàn kiểm tra việc khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

 

- 14 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự họp Thông cáo vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

 

THỨ BA        07/11/2017

 

- 9 giờ, Giám đốc dự họp bàn về tiến độ Trung tâm Hành chính công. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự họp Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài tham gia Đoàn kiểm tra việc khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

 

- 14 giờ, Giám đốc dự họp báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng KHTC chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài tham gia Đoàn kiểm tra việc khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại Sở Y tế.

 

THỨ TƯ        08/11/2017

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Kon Tum. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh (Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT cùng dự).

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp Đoàn kiểm tra hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí - xuất bản, viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh để thống nhất hướng xử lý sai phạm và nghe giải trình từ đơn vị được kiểm tra theo quy định. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Thanh tra chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Phòng Bưu chính - Viễn thông. Điểm tại Phòng Bưu chính - Viễn thông.

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

THỨ NĂM      09/11/2017

 

- Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Văn phòng. Điểm tại Văn phòng Sở.

 

- 7 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Phòng Công nghệ thông tin. Điểm tại Phòng Công nghệ thông tin.

 

- 10 giờ 30’, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính. Điểm tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

- 14 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp góp ý dự thảo Báo cáo và Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 phục vụ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Điểm tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

 

- 15 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm họp đánh giá viên chức năm 2017 đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Điểm tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 

THỨ SÁU      10/11/2017

 

- 7 giờ 30', Giám đốc dự Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường I - UBND huyện Châu Thành.

 

- 7 giờ 30', PGĐ Lê Thanh Tâm dự Lễ công bố vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời, tổ chức Ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp đề xuất ký kết hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng TTBCXB chuẩn bị nội dung và Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng cùng dự).

 

- 16 giờ, Giám đốc, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài dự đóng thầu và mở thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án Xây dựng cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TT&TT (BQL Dự án gói thầu cùng dự).

 

- 13 giờ 30', PGĐ Lê Thanh Tâm họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở TT&TT (Phòng BCVT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp đánh giá công chức năm 2017 đối với Thanh tra Sở. Điểm tại Thanh tra Sở.

 

THỨ BẢY     11/11/2017

 

8 giờ, Giám đốc dự Họp mặt truyền thống cựu giáo viên, học viên Trường Bổ túc Văn hóa Công nông cấp II, III Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. 

 

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 19 giờ, ngày 06/11/2017: Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga dự Họp mặt kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga. Điểm tại Trung tâm văn hóa tỉnh. 

 

- 8 giờ, ngày 07/11/2017: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB dự họp bàn kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Công thương.

 

- Từ ngày 06 - 10/11/2017: Lương Thị Kim Tỏa, P.Chánh Văn phòng tiếp tục dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- Ngày 06 - 10/11/2017: Trần Quốc Đoàn, Chuyên viên Phòng CNTT tham tham gia Đoàn kiểm tra việc khắc phục hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017. Điểm tại một số sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

- 13 giờ 30’, ngày 08/11/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT dự diễn tập an toàn thông tin mạng trong các cơ quan Nhà nước. Điểm tại Hội trường Thành ủy, số 01, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

 

- 15 giờ, ngày 09/11/2017: Công đoàn và Chi đoàn tiếp tục làm cỏ vệ sinh khuôn viên cơ quan Sở TT&TT./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter