LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 03/12 - 08/12/2017 (điều chỉnh lần 1)

 

 

THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT    02-03/12/2017

 

Giám đốc đi công tác tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT; Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng KHTC và Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng cùng đi).

 

THỨ HAI      04/12/2017

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội thảo chuyên đề: Hướng dẫn triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Điểm tại Khách sạn Hòa Bình Phú Quốc, 71 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (Nguyễn Hữu Khanh, PTP.Phòng BCVT; Trương Thị Thúy Nga, Chuyên viên Phòng KHTC và Lê Thị Như, Chuyên viên Văn phòng cùng dự).

 

- 7 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự chào cờ. Điểm tại Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 7 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 của Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn, số 2 Bùi Thị Xuân, phường 3, thành phố Vị Thanh (Phòng BCVT và Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB cùng dự).

 

- 9 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm dự nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án Trung tâm Hành chính công. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT cùng dự).

 

- 13 giờ 30’, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị triển khai các văn bản luật: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Du lịch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng cùng dự).

 

THỨ BA        05/12/2017

 

- 13 giờ 30’, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài, PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

  

THỨ TƯ        06/12/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc dự kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03 ngày). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

 - 13 giờ 30’, PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc với Đoàn công tác của Bộ TT&TT kiểm tra về tình hình phát triển, ứng dụng CNTT tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở TT&TT (Phòng CNTT và Trung tâm CNTT&TT cùng dự).

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM      07/12/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc tiếp tục dự kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- 8 giờ, PGĐ Lê Thanh Tâm dự Hội thảo sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt năm 2017. Điểm tại Khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

 

- PGĐ Nguyễn Hồng Hài và PGĐ Trần Thị Xuân Trang làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU      08/12/2017

 

- 7 giờ 30’, Giám đốc tiếp tục dự kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- 10 giờ, ngày 05/12/2017: Dương Lệ Tuyền, Kế toán trưởng làm việc về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2018. Điểm tại Phòng CCVC - Sở Nội vụ.

 

- Từ ngày 04 - 08/12/2017: Nguyễn Đăng Khoa, PTP.Phòng CNTT tham gia Đoàn kiểm tra điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại các sở, ngành và huyện, thị, thành phố.

 

- Từ ngày 07 - 08/12/2017: Thanh tra Sở và Phòng TTBCXB kiểm tra xuất bản phẩm, lịch blốc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

- 13 giờ 30', ngày 08/12/2017: Nguyễn Văn Tiền, TP.Phòng TTBCXB dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

- Ngày 08/12/2017: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

 

- 15 giờ, ngày 08/12/2017: Chi đoàn làm cỏ vệ sinh cơ quan và trồng cây tại khuôn viên Sở TT&TT./.

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter