LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 01/01 - 05/01/2018

 

THỨ HAI      01/01/2018

 

- Nghỉ Tết dương lịch.

 

- PGĐ Trần Thị Xuân Trang trực Tết dương lịch. Điểm tại Sở TT&TT (Nguyễn Minh Tân, PTP.Phòng KHTC và Lê Thị Hồng Gấm, Chuyên viên Văn phòng cùng trực).

 

THỨ BA        02/01/2018

 

- 7 giờ, Ban Giám đốc dự chào cờ. Điểm tại Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

- 7 giờ 15’, Ban Giám đốc đọc báo đầu tuần. Điểm tại Hội trường Sở TT&TT (Công chức, viên chức và người lao động cùng dự).

 

THỨ TƯ        03/01/2018

 

- Giám đốc và PGĐ Lê Thanh Tâm làm việc tại cơ quan.

 

- 8 giờ, PGĐ Nguyễn Hồng Hài họp định kỳ tháng 01 năm 2018 với Văn phòng và Phòng Kế hoạch - Tài chính. Điểm tại Văn phòng Sở TT&TT.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

THỨ NĂM    04/01/2018

 

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 8 giờ, PGĐ Trần Thị Xuân Trang họp trao đổi về việc lưu hành lịch để bàn năm 2018 của doanh nghiệp. Điểm tại Phòng họp Sở (Phòng TTBCXB và Thanh tra Sở cùng dự).

 

- PGĐ Lê Thanh Tâm và PGĐ Nguyễn Hồng Hài làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU      05/01/2018

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

 NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG TRONG TUẦN

 

- Từ ngày 02 - 04/01/2018: Dương Lệ Tuyền, Kế toán Trưởng dự tập huấn cập nhật kiến thức chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới. Điểm tại Sở Tài chính.

 

- 13 giờ 30', ngày 04/01/2018: Lương Thị Kim Tỏa, Phó Chánh Văn phòng dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng” năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- 15 giờ, ngày 04/01/2018: Nguyễn Đình Tuân, PTP.Phòng CNTT và Nguyễn Thị Thúy Phượng dự tổng kết lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng” năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

 

- Ngày 05/01/2018: Ngô Thị Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng BCVT kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Điểm tại thị xã Ngã Bảy.

 

- 15 giờ, ngày 05/01/2018: Công đoàn và Chi đoàn làm cỏ, trồng rau khuôn viên cơ quan./.

 

Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter