Báo chí - Xuất bản
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
09/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
103/2016/QH13 05/04/2016 Quốc hội Luật Báo chí 2016
72/2015/NĐ-CP 07/09/2015 Chính phủ Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
09 /2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Chính phủ Quy định về hoạt động in
195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Chính phủ Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài cơ quan đại diện nước ngoài,tổ chức nước ngoài tại Việt nam
09/2012/TT-BTTTT 06/07/2012 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu
16/2012/QH13 21/06/2012 Quốc hội Luật quảng cáo
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter