Bưu chính - Viễn thông
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
19/CT-BTTTT 15/05/2018 Bộ Thông tin Truyền thông Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
3836/BTTTT-HTQT 23/10/2017 Bộ Thông tin Truyền thông V/v tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 (2018)
1464/BTTTT-BC 28/04/2017 Bộ Thông tin Truyền thông V/v áp dụng tạm thời giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
441/QĐ-BTTTT 28/03/2017 Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng
Công văn 3952/BTTTT-HTQT 11/11/2016 Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017)
846/QĐ-BTTTT 23/04/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
19/QĐ-TTg 08/01/2015 Chính phủ Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"
3347/BTTTT-HTQT 16/10/2015 Bộ Thông tin Truyền thông V/v tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 của Việt Nam
2451/QĐ-TTg 27/12/2011 Chính phủ Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
461/QĐ-BTTTT 03/04/2015 Bộ Thông tin Truyền thông V/v điều chỉnh, bổ sung tên quận/ huyện và 04 (bốn) số đầu mã Bưu chính Quốc gia cho các tỉnh, thành phố.
2189/BTTTT-CVT 13/07/2015 Bộ Thông tin Truyền thông V/v dừng tiếp nhận hồ sơ kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com