Công nghệ thông tin
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
Số: 1663/QĐ-UBND 03/10/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
1429/QĐ-UBND 27/09/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
1427/QĐ-UBND 27/09/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Hậu Giang
07/KH-UBND 25/01/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
08/KH-UBND 25/01/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2020
16 /QĐ-BCĐ 16/03/2015 UBND tỉnh Hậu Giang QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang
1451/QĐ-UBND 21/10/2014 UBND tỉnh Hậu Giang QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang
216/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter