Bưu chính - Viễn thông
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
228 /STTTT-BCVT 14/04/2017 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 202
40/KH-UBND 16/05/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
34/2015/QĐ-UBND 15/11/2015 Quy định Về quản lý và sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 /2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
1424/QĐ-UBND 06/10/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Về công bố việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
75 /KH-UBND 24/08/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh
269/STTTT-BCVT 27/07/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v tiếp tục công nhận đạt Tiêu chí số 8 - xã Thuận Hưng
195/STTTT-BCVT 01/06/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v tiếp tục công nhận đạt Tiêu chí số 8 xã Hiệp Lợi
251/STTTT-BCVT 14/07/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v tiếp tục công nhận đạt Tiêu chí số 8 xã Tân Thành
250/STTTT-BCVT 14/07/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v tiếp tục công nhận đạt Tiêu chí số 8 xã Đại Thành
223/STTTT-BCVT 23/06/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v tiếp tục công nhận đạt Tiêu chí số 8 xã Trường Long Tây
297 /STTTT-BCVT 05/09/2014 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc đồng ý việc truyền tải thông tin bằng truyền thanh không dây Đài truyền thanh xã Vĩnh Viễn
47/STTTT-BCVT 03/02/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc đồng ý việc truyền tải thông tin bằng truyền thanh không dây tại Đài Truyền thanh xã Thuận Hưng
10/STTTT-BCVT 08/01/2015 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT
972/QĐ-UBND 16/06/2011 UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang đến năm 2020
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter