Báo chí - Xuất bản
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
117/KH-UBND 17/12/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2016
447/QĐ-UBND 06/04/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2015
35/KH-UBND 06/04/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” năm 2015
107/KH-UBND 19/12/2014 UBND tỉnh Hậu Giang Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2015
715/QĐ-UBND 21/05/2014 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2014
1044/QĐ-UBND 23/07/2014 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2017
1190/QĐ-UBND 19/08/2014 UBND tỉnh Hậu Giang V/v thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang
02/CTr-UBND 15/08/2014 UBND tỉnh Hậu Giang Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2020
09/QĐ-UBND 06/01/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020
449/QĐ-UBND 06/04/2015 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2015
Multimedia

Lượt truy cập
visitor counter