DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4 LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Tổ chức/công dân cần thực hiện các bước sau:

-    Bước 1: Tổ chức/Công dân truy cập chức năng "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" (nếu chưa có tài khoản);

-    Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Thông tin và truyền thông sẽ thông báo qua email hoặc tin nhắn (SMS) kèm theo hướng dẫn thực hiện. Tổ chức/công dân tiến hành chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến qua mạng theo hướng dẫn;

-    Bước 3: Sau khi hồ sơ được giải quyết trực tuyến hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo qua email. Tổ chức/ Công dân mang theo hồ sơ gốc và lệ phí (nếu có), nộp và nhận kết quả một lần tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và truyền thông;

  

    1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu [MỨC 4]

    2. Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương [MỨC 4]

    3. Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3]

    4. Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương [MỨC 4]

    5. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan,tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương [MỨC 4] 

     6. Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã [MỨC 4]

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com