DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4 LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Tổ chức/công dân cần thực hiện các bước sau:

-    Bước 1: Tổ chức/Công dân truy cập chức năng "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" (nếu chưa có tài khoản);

-    Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Thông tin và truyền thông sẽ thông báo qua email hoặc tin nhắn (SMS) kèm theo hướng dẫn thực hiện. Tổ chức/công dân tiến hành chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến qua mạng theo hướng dẫn;

-    Bước 3: Sau khi hồ sơ được giải quyết trực tuyến hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo qua email. Tổ chức/ Công dân mang theo hồ sơ gốc và lệ phí (nếu có), nộp và nhận kết quả một lần tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh;

  

    1. Cấp giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3]

    2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 3]

    3. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm [MỨC 3]

    4. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài [MỨC 3]

    5. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3]

    6. Cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm [MỨC 3]

    7. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm [MỨC 3]

    8. Cấp giấy phép hoạt động in [MỨC 3]

    9. Đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 3]

   10. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in [MỨC 3]

   11. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 3]

   12. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu [MỨC 3]

 

 

 

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com