DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3 LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Tổ chức/công dân cần thực hiện các bước sau:

-    Bước 1: Tổ chức/Công dân truy cập chức năng "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" (nếu chưa có tài khoản);

-    Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Thông tin và truyền thông sẽ thông báo qua email hoặc tin nhắn (SMS) kèm theo hướng dẫn thực hiện. Tổ chức/công dân tiến hành chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến qua mạng theo hướng dẫn;

-    Bước 3: Sau khi hồ sơ được giải quyết trực tuyến hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo qua email. Tổ chức/ Công dân mang theo hồ sơ gốc và lệ phí (nếu có), nộp và nhận kết quả một lần tại bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công tỉnh;

 

   

    1. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài [MỨC 3]

    2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin [MỨC 3]

    3. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin [MỨC 3]

    4. Cho phép họp báo (trong nước) [MỨC 3]

    5. Cho phép họp báo (nước ngoài) [MỨC 3]

    6. Phát hành thông cáo báo chí [MỨC 3]

 

 

 

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com