DICH VỤ CÔNG MỨC 4 LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Tổ chức/công dân cần thực hiện các bước sau:

-    Bước 1: Tổ chức/Công dân truy cập chức năng "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký" (nếu chưa có tài khoản);

-    Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Thông tin và truyền thông sẽ thông báo qua email hoặc tin nhắn (SMS) kèm theo hướng dẫn thực hiện. Tổ chức/công dân tiến hành chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến qua mạng theo hướng dẫn;

-    Bước 3: Sau khi hồ sơ được giải quyết trực tuyến hoàn thành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo qua email. Tổ chức/ Công dân mang theo hồ sơ gốc và lệ phí (nếu có), nộp và nhận kết quả một lần tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và truyền thông;

 

 

    1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)[MỨC 4] 

    2. Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí [MỨC 4] 

    3. Cấp phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài [MỨC 4] 

    4. Cho phép họp báo [MỨC 4] 

    5. Thẩm định hồ sơ cấp lại thẻ nhà báo [MỨC 4] 

    6. Thẩm định hồ sơ cấp mới thẻ nhà báo [MỨC 4] 

    7. Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo [MỨC 4]

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com