Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

dvc.png

 

Tổ chức/công dân chọn các thủ tục bên dưới để nộp hồ sơ:

 

LĨNH VỰC:

I. BÁO  CHÍ

    1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)[MỨC 3]

    2. Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí [MỨC 3]

    3. Cấp phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài [MỨC 3].

    4. Cho phép họp báo [MỨC 3]

    5. Thẩm định hồ sơ cấp lại thẻ nhà báo [MỨC 3]

    6. Thẩm định hồ sơ cấp mới thẻ nhà báo [MỨC 3]

    7. Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo [MỨC 3]

 

II. XUẤT BẢN

    1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu [MỨC 3] 

    2. Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương [MỨC 3] 

    3. Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh [MỨC 3] 

    4. Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương [MỨC 3] 

    5. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan,tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương [MỨC 3] 

    6. Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã [MỨC 3] 

 

III. BƯU CHÍNH - CHUYỂN PHÁT

    1. Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh [MỨC 3] 

    2. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (đối với trường hợp khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được) [MỨC 3]

    3. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính [MỨC 3] 

 

IV. PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh [MỨC 3] 

    2. Cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp [MỨC 3] 

    3. Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan báo chí [MỨC 3] 

 

V. VIỄN THÔNG - INTERNET

    1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3] 

    2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3] 

    3. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3] 

    4. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [MỨC 3] 

  

VI. KHIẾU NẠI - TỐ CÁO

    1. Thủ tục giải quyết khiếu nại [MỨC 3]

    2. Thủ tục giải quyết tố cáo [MỨC 3]

 

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com