Tổ chức ngày hội đoàn viên năm 2018 và phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân
Tổ chức ngày hội đoàn viên năm 2018 và phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

(15:17 28/03/2018)

Lãnh đạo thành phố, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và học sinh cùng chạy Olympic


Lượt truy cập
AmazingCounters.com