(11/14/2017 9:18:30 AM)
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam ( 18/11/2030 – 18/11/2017), chào mừng Lễ hội Oóc - om - bóc của đồng bào dân tộc khmer, để tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết tình đoàn kết dân tộc trong huyện.
Huyện Vị Thủy: TỔ CHỨC HỘI THAO DÂN TỘC KHMER
(11/14/2017 9:18:30 AM)
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam ( 18/11/2030 – 18/11/2017), chào mừng Lễ hội Oóc - om - bóc của đồng bào dân tộc khmer, để tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết tình đoàn kết dân tộc trong huyện.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com