Đoàn kết là tất cả
(11/27/2017 2:47:29 PM)
Vậy là các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đã tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi nơi có một thế mạnh khác nhau nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, nhưng có một điểm chung là đều xuất phát từ tinh thần đại đoàn toàn dân tộc thì mới đạt được kết quả đó.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com