Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017
(1/16/2018 11:50:43 AM)
Chiều ngày 12/01/2018, huyện Châu Thành A tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồ Hoàng Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là thành viên hội đồng GDQPAN huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn đến dự.
Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017
(1/16/2018 11:50:43 AM)
Chiều ngày 12/01/2018, huyện Châu Thành A tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồ Hoàng Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là thành viên hội đồng GDQPAN huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn đến dự.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com