Gặp gỡ các hộ dân trồng Xoài
(4/11/2018 7:58:31 AM)
Chiều ngày 6/4/2018, UBND huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị gặp gỡ trao đổi với bà con nông dân trong việc trồng xoài trên địa bàn huyện. Đến dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Võ Quốc Sử, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp và các hộ dân trồng xoài trên địa bàn huyện.
Gặp gỡ các hộ dân trồng Xoài
(4/11/2018 7:58:31 AM)
Chiều ngày 6/4/2018, UBND huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị gặp gỡ trao đổi với bà con nông dân trong việc trồng xoài trên địa bàn huyện. Đến dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Võ Quốc Sử, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp và các hộ dân trồng xoài trên địa bàn huyện.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com