Đi lên từ nghề trang trí nội thất
(6/30/2018 11:05:50 PM)
Đi lên từ nghề trang trí nội thất
Thăm hỏi, động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển
(2/28/2018 9:24:02 AM)
Năm 2018 huyện Vị Thủy giao 150 thanh niên ưu tú cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đến nay, mọi công tác cho ngày giao, nhận quân được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vị Thủy chuẩn bị xong, các thanh niên sẳn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiên liêng đối với Tổ quốc.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com