Tập trung thu hoạch lúa Đông xuân và ứng phó hạn, mặn
(3/12/2018 8:18:28 AM)
Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Hậu Giang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2018
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com