Triển khai Chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình
(7/16/2018 9:48:27 AM)
Cuối tuần qua, UBND huyện Phụng Hiệp tổng kết Chiến lược dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2020; triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2018.
Tập trung thu hoạch lúa Đông xuân và ứng phó hạn, mặn
(3/12/2018 8:18:28 AM)
Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Hậu Giang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2018
Triển khai Chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình
(7/16/2018 9:48:27 AM)
Cuối tuần qua, UBND huyện Phụng Hiệp tổng kết Chiến lược dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2020; triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2018.
Huyện Phụng Hiệp: Ra quân xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp gắn với an toàn giao thông
(7/16/2018 9:47:19 AM)
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phụng Hiệp vừa ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp gắn với an toàn giao thông tại tuyến đường ô tô về trung tâm xã Bình Thành với chiều dài 5,5km.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com