THỊ ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I/2018 GẮN VỚI SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(4/11/2018 11:04:23 AM)
Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2018 gắn sơ kết 2 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Thị ủy năm 2017.
THỊ ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I/2018 GẮN VỚI SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
(4/11/2018 11:04:23 AM)
Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2018 gắn sơ kết 2 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Thị ủy năm 2017.
Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com