(10/27/2015 9:12:18 AM)

         Trong chuyến khảo sát mới đây để đề xuất Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận thị xã Ngã Bảy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thô…

Multimedia

Lượt truy cập
AmazingCounters.com